Staff

 

 

   Srinivasa R

IT


Mohammad Irshad Prashanth Kumar V

HPC   Hemanta Kumar G

AV


Shantaraj SK Naveen Kumar L C
Gobinath M Arun B

Web


Deanish M A
Harshith B S Kusuma Manjunath

Former Members


Mayank Sharma Gangadhara U
Anusha G B Deepak R