Staff

 

Srinivasa R

IT


Mohammad Irshad Prashanth Kumar V

 

HPC


 

Hemanta Kumar G

 

AV


Shantaraj S K Naveen Kumar L C
Gobinath M Arun B

 

Web


 

Deanish M A Rifat Naaz
Harshith B S

 

Former Members


 

Mayank Sharma Gangadhara U
Anusha G B Deepak R
Kusuma Manjunath